Home Музеј Куманово заврши со овогодинешните истражувањата на локалитетот Градиште 2. Садови затрупани со камен во светилиштето

2. Садови затрупани со камен во светилиштето

3. Фрагмент од перирантерион

Популарно