Организација

0
в.д. Директор Марија Миљуш Божурска М-р по кривично право на Правен факултет "Јустинијан Први" Скопје Од 2012 до 2017 година работи како правен соработник во адвокатска и...

Популарно