Организација

0
в.д. Директор Мери Николиќ Дипломиран историчар на уметност при Универзитет „Св. Кирил и Методиј” Скопје Од 2014 до 2018 година работи како водич/едукатор во Археолошки музеј на...

Популарно