Home Музеј Куманово заврши со овогодинешните истражувањата на локалитетот Градиште 9. Праисториски слоеви на локалитетот

9. Праисториски слоеви на локалитетот

8. Ископувања на Долната тераса
1. поглед кон Долната тераса и Акрополата на врвот

Популарно