Home Музеј Куманово заврши со овогодинешните истражувањата на локалитетот Градиште 8. Ископувања на Долната тераса

8. Ископувања на Долната тераса

7. Одводен канал стар околу 2400 г.
9. Праисториски слоеви на локалитетот

Популарно