Home Музеј Куманово заврши со овогодинешните истражувањата на локалитетот Градиште 7. Одводен канал стар околу 2400 г.

7. Одводен канал стар околу 2400 г.

3. Фрагмент од перирантерион
8. Ископувања на Долната тераса

Популарно