Home Музеј Куманово заврши со овогодинешните истражувањата на локалитетот Градиште 3. Фрагмент од перирантерион

3. Фрагмент од перирантерион

2. Садови затрупани со камен во светилиштето
7. Одводен канал стар околу 2400 г.

Популарно